OMEN 5394 din 16 octombrie 2013 – Definitivat

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 5294 din 16 octombrie 2013

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013-2014

 

În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1 Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013-2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Distribuie articolul pe retelele de socializare: