OUG nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015