Solicitare MECS 9 februarie 2014 – Grile salarizare OUG 83 2014

Nr. 136/09.02.2015

 

Către

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETÄ‚RII ŞTIINŢIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

SORIN CÎMPEANU

 

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Supunem atenţiei dumneavoastră următoarele:

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice prevede, între altele, următoarele:

Art. 2 (1) Începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(2) Începând cu data de 1 martie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2015.

(3) Începând cu data de 1 septembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2015.

 

Faţă de dispoziţiile alin. (2) şi alin. (3) şi ţinând cont de discuţiile purtate cu colegii din întreaga ţară, vă solicităm respectuos să procedaţi, într-un termen cât mai scurt, la elaborarea şi transmiterea în teritoriu a grilelor de salarizare pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, aplicabile cu începere de la 01.03.2015 şi 01.09.2015.

 

În speranţa că veţi da curs prezentei în regim de urgenţă, vă asigurăm, stimate Domnul Ministru, de întreaga noastră consideraţie.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: