Structura

  • Conferinţa Naţională

Conferinţa Naţională este constituită din delegaţii/delegatele desemnaţi/desemnate de organizaţiile sindicale afiliate, conform normei de reprezentare de 1 la 500 membri de sindicat.

  • Consiliul Naţional 

Este constituit din reprezentanţii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale afiliate. Norma de reprezentare în Consiliul Naţional este de 1 la 1000 de membri de sindicat.

  • Colegiul Liderilor

Colegiul Liderilor este format din liderii organizaţiilor sindicale afiliate.

  • Biroul Executiv al FSE Spiru Haret

Biroul Executiv este organul de decizie şi execuţie, conduce activitatea federaţiei în perioada dintre consiliile naţionale şi este ales de Conferinţa Naţională. (Componenta BEx)