Lună: martie 2014

OMEN 3240 26.03.2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.  3240/26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, […]