Lună: iunie 2014

OMEN nr. 3608 18 06 2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 3608/18 06.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, […]