Lună: august 2013

OMEN 4923 – 29.08.2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAÅ¢IEI NAÅ¢IONALE nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2014 *) În baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului […]